LAVIS KNJIGOVODSTVO

O nama

Dobrodosli u kompaniju LAVIS DOO.
Sediste kompanije LAVIS DOO je u Beogradu Ratarska br.10 Dobanovci, svoju poslovnu aktivnost kompanija obavlja u trznom centru STARI MERKATOR, ulica Palmira Toljatija br. 5/II.
"Lavis" doo je privredno društvo koje se bavi pružanjem knjigovodstvenih usluga preduzetnicima i pravnim licima u skladu sa Zakonom o računovodstvu, važećim podzakonskim aktima, kao i relevantnim međunarodnim računovodstvenim standardima - MRS/MSFI.
Blagovremeno praćenje svih propisa i promena propisa iz oblasti računovodstva, kao i kontinuirana edukacija je obaveza svakog zaposlenog u Privrednom društvu "Lavis" doo.
Organizaciju računovostva prilagođavamo specifičnosti naših klijenata kao i načinu njihovog poslovanja.
Spremni smo da u svakom trenutku pružimo odgovarajuću računovodstvenu podršku, kao i savetodavne usluge iz oblasti poreskih propisa.
Knjiženje poslovnih promena obavljamo na najsavremenijem računovodstvenom softveru koji je usklađen sa zakonskim propisima.
Duga istorija poslovanja, kao i veliki broj zadovoljnih klijenata je garancija kvaliteta računovodstvenih usluga koje pružamo.
Pomoći ćemo vam da sagledate poslovanje iz pravog ugla. Uverite se u moć knjigovodstva!

UŠTEDITE NOVAC!

RACUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENE USLUGE

IZRADA STUDIJE O TRANSFERNIM CENAMA

Posebno zelimo da istaknemo uslugu izrade elaborata o transfernim cenama. Transferne cene su cene po kojima se proizvodi prodaju povezanim licima ili po kojima se vrsi usluga izmedju povezanih lica.transferne cene takodje obuhvataju i davanje medjusobnih pozajmica i kredita. Izvestaj o transfernim cenama dostavlja se nadleznoj Filijali Poreske uprave uz poreski bilans u istom roku koji je propisan za predaju poreske prijave / za pravna lica u roku od 180 dana od isteka poreskog perioda,a za preduzetnike do 15.03. naredne godine po isteku poreskog perioda.

PRAVILNICI I SMERNICE ZA IZRADU TRANSFERNIH CENA

Studija o transfernim cenama izradjuje se u skladu sa :
- smernicama OECD-a za primenu pravila o transfernim cenama za kompanije koje posluju sa domacim i medjunarodnim povezanim licima
- pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu „ van dohvata ruke „ primenjuju kod utvrdjivanja cena transakcija izmedju povezanih lica
- Zakonom o porezu na dobit pravnih lica u RS
U skladu sa gore navedenim smernicama i pravilnicima kompanije koje posluju sa domacim i medjunarodnim povezanim licima dobijaju elaborat o transfernim cenama kojim se argumentuju i dokazuju trzisni uslovi i prikazuje nacin i uslovi poslovanja izmedju povezanih lica.

SADRZAJ IZVESTAJA O TRANSFERNIM CENAMA

Pravilnik o transfernim cenama propisuje sledece obavezne elemente svake dokumentacije o transfernim cenama :
- analiza grupe povezanih pravnih lica kojima pripada obveznik
- analiza delatnosti
- funkcionalna analiza
- izbor metoda za proveru uskladjenosti transfernih cena sa cenama utvrdjenim po principu „ van dohvata ruke „
- analiza putem baze podataka softverskog paketa specijaslizovanog za transferne cene
- zakljucak da li je potrebno korigovati poresku osnovicu na osnovu poslovanja sa povezanim licima po transfernim cenama
- pregled koriscenih podataka pri izradi studije

PORESKO SAVETOVANJE

Problemi u vezi sa poreskom regulativom mogu se javiti u svakom delu vaseg poslovanja.Upravo iz toga razloga nas moto je preventivno delovanje. Sta to znaci?
Pazljivo planirana poreska politika pravnog lica stvara velike poreske ustede, zato je poresko planiranje svake poslovne transakcije od izuzetne vaznosti.Nase usluge poreskog savetovanja eliminisu ili smanjuju potencijalni poreski rizik sa cime omogucavaju postizanje maksimalne poreske efikasnosti.
Nas tim vrsi poresko savetovasnje i kontrolu kod svih javnih prihoda koje su u obavezi da obracunavaju i placaju pravna i fizicka lica. Iza nas je dugogodisnje iskustvo,primenjujemo strucnost iz oblasti poreza,prava i finansija i pruzamo Vam sveobuhvatne poreske usluge za pravna i fizicka lica.
Spremni smo da kontinuirano pratimo vase poslovanje svim vazecim poreskim propisima i u tu svrhu Vam mozemo ponuditi sledece usluge :
Kontrola piodataka iskazanih u pdv prijavama/kvartalnim i mesecnim.
Podrska o pravnim lekovima nakon kontrole poreskih vlasti i poresko pravnih postupaka.
Savetovanje iz oblasti svih pitanja koja se ticu poreza.
Komunikacija sa organima Poreske uprave.
Priprema prigovora na zapisnike i zalbe na resenja poreskih organa.

PRAVNO SAVETOVANJE

LAVIS DOO Vam nudi spektar pravnih usluga neophodnih za nesmetano poslovanje Vašeg privrednog drustva.
Jedna od osnovnih pravnih usluga jeste osnivanje i registracija privrednih društava, kao i pravni saveti sa poreskog aspekta pri donosenju odluke o pravnoj formi novoosnovanog privrednog društva/doo, ogranak, preduzetnička delatnost, udruženje, predstavništvo.
Sve pravne radnje vezane za osnivanje privrednih subjekata/izrada pečata, otvaranje tekućeg računa kod poslovne banke, prijava kod nadlezne Filijale poreske uprave i sva druga pitanja vezana za registraciju i osnivanje privrednih subjekata.
Pruzamo pravne savete u vezi sa pitanjima koja se odnose na radno pravo. Vršimo u Vaše ime i za Vaš racun izradu svih pojedinacnih i opštih pravnih akata, pravilnika i ugovora iz oblasti radnog prava.
Pravne usluge savetovanja, a u vezi sa investiranjem u Republici Srbiji , usaglašavanje sa lokalnim zakonima i medjunarodnim sporazumima.
Pravne usluge iz oblasti poresko pravnog postupka.

VIRTUELNA KANCELARIJA

Da bi smo Vam olakšali poslovanje i uštedili novac nudimo Vam mogućnost da u poznatom poslovnom centru STARI MERKATOR u izuzetno dobro opremljenom poslovnom prostoru imate Vašu virtuelnu kancelariju u sklopu koje zainteresovanim klijentima pružamo i paket usluga virtuelne kancelarije i to - Virtuelna poslovna adresa za registraciju poslovnog sedišta Vaše firme na izuzetnoj lokaciji u poslovnom centru STARI MERKATOR ul. Palmira Toljatija 5/II.
Primanje i prosleđivanje kompletne dolazne pošte u ime Vaše firme .Poštu Vam prosledjujemo skeniranu,originalnu putem obicne/brze pošte.
Sve druge administrativne poslove uz dogovor i u saglasnosti sa klijentom.

ZAšTO BAS KOD NAS VIRTUELNA KANCELARIJA?

1. Naš poslovni prostor je izuzetno tehnički i kadrovski opremljen i nalazi se u poslovnom centru Stari Merkator koji je najbolje lociran u Beogradu u neposrednoj su blizini poreske filijale Novi Beograd 1 i Novi Beograd 2.
Filijala Zemun, Filijala Stari Grad, Filijala Savski Venac, Agencija za privredne registre, organi lokalne samouprave N. Beograd, Zemun, Savski Venac i Stari grad, republičke institucije.
2. U mogućnosti smo da klijentima ponudimo i sledeće usluge :
-knjigovodstveno-računovodstvene usluge
-usluge izrade studije o transfernim cenama
-poresko savetovanje
-pravne usluge
-osnivanje i registracija privrednih društava
3. Ukoliko klijenti zahtevaju u mogućnosti smo da im ponudimo korespodenciju na sledećim stranim jezicima -engleski
-ruski
-turski
Ukoliko se odlučite da kod nas imate virtuelnu kancelariju bićete mirni što se tice organizacionih problema i imaćete mogućnost da se maksimalno posvetite Vašem biznisu.
Cena usluga virtuelne kancelarije se dogovara u zavisnosti od paketa usluga koje koristi klijent i što je paket usluga veci to je cena virtuelne kancelarije povoljnija.

OSNIVANJE I REGISTRACIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA - CEO POSTUPAK - Nije neophodan dolazak kod nas

Osnivanje i registracija firme doo –ceo postupak ZA SAMO 3 RADNA DANA Nije neophodan dolazak kod nas.
Osnivanje i registracija preduzetnika ceo postupak ZA SAMO 3 RADNA DANA Nije neophodan dolazak kod nas.
Osnivanje i registracija svih vrsta udruzenja ceo postupak ZA SAMO 3 RADNA DANA Nije neophodan dolazak kod nas - statusne promene kod pravnih lica.

Cene usluga

Radi Vaše informacije dajemo Vam početne cene naših usluga :
Za preduzetnike -od 60,00 eura u dinarskoj protuvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.
Za doo, strani ogranak -od 100,00 eura u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.
Udruzenja gradjana –od 30,00 eura u dinarskoj protuvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.
U cenu usluga nije uračunat PDV-a.

Ukoliko želite preciznije podatke u vezi cene, molimo Vas da popunite formu sa neophodnim podacima.

Opšti podaci o firmi

Obveznik PDV-a
Da Ne

Mesečni obim poslovanja

Obaveza dostavljanja dokumentacije
Da Ne
Na registrovani e-mail ćete dobiti poruku sa Vašim podacima. Čekirajte da se slažete da dobijete odgovor.

Spisak klijenata

Kontakt :

Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja: 24.07.2008.

Sedište: Beograd
Место: Beograd-Dobanovci
Ulica i broj: Dobanovci, Ratarska 10
Matični broj: 20443472
PIB: 105704595

mail: office@lavis.rs
Telefon :
+381 11 2699 318
+381 11 2602 828
+381 60 5484 532
+381 63 1425 348